درباره ما

شرکت بهینه کوشان سپهر با نام اختصاری بهکو در سال 1384 تأسیس گردید و از ابتدای فعالیت خود، شناسایی نیازهای کسب و کار در شرکتها و سازمان های ایرانی با محور فناوری اطلاعات را سرلوحه کار خود قرار داد که پس از نیازسنجی و بررسی وضعیت بازار و رقبا، تولید یک ERP ایرانی را آغاز نمود. این شرکت با در اختیار گرفتن مشاوران، مدیران و کارشناسان متخصص و با کار و تلاش شبانه روزی توانست ظرف مدت دو سال به بخش عمده ای از اهداف خود رسیده و در سال 1386 اولین استقرار ERP را برای سازمانی که به تازگی ERP خارجی در آن شکست خورده بود با موفقیت به اتمام رساند. ادامه مطلب...