بهای تمام شده

1معرفی محصول


حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیارمدیریت می‌باشد تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال نموده و با داشتن گزارشات دقیق و صحیح از عوامل هزینه، تصمیمات لازم در جهت افزایش تولید، افزایش بهره وری، کاهش بهای تمام شده و در نهایت افزایش سود را اتخاذ نمایند.
سیستم جامع بهکو از طریق ماژول حسابداری بهای تمام شده، به صورت یکپارچه با سایر ماژولها محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را به عهده دارد.ماژول بهای تمام شده، ارتباط یکپارچه مستقیم با ماژولهای مهندسی تولید، کنترل تولید، انبار، حسابداری انبار، حسابداری مالی و بودجه داشته و ارتباط غیر مستقیم با
ماژولهای دارایی ثابت، پرسنلی و حقوق و دستمزد دارد.طراحی ماژول بهای تمام شده به گونه ای است که با وجود همه ماژولهای فوق الذکر در سازمان، از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری شده و به صورت آنلاین و دایمی ارتباط اطلاعاتی ماژولها با یکدیگر برقرار میشود و در نتیجه افزایش دقت و جلوگیری از انجام کارهای تکراری و اعمال کلیه کنترل های استاندارد بر پارامترهای موثر بر بهای تمام شده به خصوص در حوزه تولید را در بر خواهد داشت.با این وجود استفاده از ماژول بهای تمام شده مستلزم وجود همه ماژول های ذکر شده نیست و ماژول های ضروری شامل انبار، حسابداری انبار و حسابداری مالی می باشد که در این صورت اطلاعات سایر سیستم ها به صورت دستی به ماژول بهای تمام شده وارد می شود.(به ویژه اطلاعات مرتبط با مهندسی تولید وبرنامه ریزی تولید)

2ویژگی ها و امکانات

 • تعریف دوره های بهای تمام شده با طول زمان دلخواه در یک دوره مالی.
 • امکان تعریف پارامترهای بهای تمام شده به صورت ثابت و متغیر.
 • تعریف ارتباط پارامترهای بهای تمام شده با ایستگاههای کاری.
 • تعریف ارتباط بین پارامترهای بهای تمام شده با کدینگ حسابداری.
 • امکان تعیین ارتباط پارامترهای بهای تمام شده با مراکز هزینه.
 • تعریف روشها و ضرایب تسهیم در هر دوره.
 • دریافت کارکرد ایستگاههای کاری به تفکیک ماشین آلات و تجهیزات با در نظر گرفتن نوع کار (کارکرد مستقیم، توقف غیر مجاز، توقف مجاز و …) از ماژول برنامه ریزی تولید.
 • دریافت فهرست مواد و فرمول ساخت محصولات و نیمه ساخته ها از ماژول مهندسی تولید.
 • دریافت هزینه های دستمزد، سربار، استهلاک به تفکیک پارامترهای بهای تمام شده از ماژول حسابداری مالی.
 • نرخ جذب ایستگاههای کاری.
 • تسهیم هزینه های مراکز خدماتی و اداری به دو روش یکطرفه و دوطرفه.
 • دریافت اطلاعات مصرف تولیدات از برنامه ریزی تولید به همراه کنترل انحرافات با استفاده از اطلاعات فهرست مواد.
 • هزینه یابی به یکی از روشهای مرحله ای، سفارش کار.
 • محاسبه کارکرد ایستگاههای کاری، ماشین آلات و تجهیزات در واحد زمان (دقیقه/ساعت) به تفکیک نوع کارکرد مفید و غیر مفید (هزینه های جذب نشده).
 • امکان محاسبه هزینه تبدیل (دستمزد مستقیم + سربار)، هزینه اولیه تولید (دستمزد مستقیم + مواد مستقیم).
 • محاسبه قیمت تمام شده یک کالا با فهرستهای مواد و فرآیندهای تولید مختلف.
 • محاسبه تفاوت مصرف مواد با مواد جایگزین در واحد محصول.
 • محاسبه بهای تمام شده یک کالا در ایستگاه‌های کاری مختلف.
 • محاسبه و هزینه یابی محصولات فرعی و ضایعات قابل بازیافت به همراه در نظر گرفتن آن در مصرف سفارشات (به عنوان پارامترهای کاهش دهنده بهای تمام شده).
 • تعریف نرخهای استاندارد جهت پیش بینی بهای تمام شده و مقایسه با قیمت استاندارد(قابل دریافت از ماژول بودجه).
 • محاسبه انحرافات سربار به روش های دو انحرافی و سه انحرافی.

3گزارشات


 • قیمت تمام شده کالای فروش رفته، واحد محصول و….
 • مقایسه قیمت تمام شده واقعی و استاندارد.
 • هزینه‌های مراکز.
 • نرخ جذب ایستگاه های کاری.
 • هزینه‌های جذب شده در تولید.
 • هزینه‌های مراکز تولیدی به ایستگاه‌های کاری.
 • کالاهای مصرفی.
 • انحراف موجودی‌های کالا، کالاهای مصرفی و … .
 • مصرف مواد در محصول.
 • کالاهای وارده به تولید.
 • انحراف نرخ کالاهای دریافتی.
 • انحراف موجودی‌های کالا.
 • گردش تولیدات مراکز تولیدی.
 • موجودی‌های تولیدی مراکز تولیدی.
 • ضایعات و کالاهای فرعی.
 • وجود گزارشات متنوع و امکان گزارش سازی توسط کاربر از طریق گزارش ساز پویا.

4دانلود


در دست ساخت