http://www.google.com
بهکو::برنامه ریزی منابع سازمانی::(ERP)

آخرین مقالات حوزه ERP

 

به مشتریان خود افتخار می کنیم

دیدگاه برخی مشتریان

پس از شکست پروژه ERPخارجی که حدود سه سال منابع زیادی از ما اتلاف نمود. نرم افزارهای شرکت بهکو بصورت موفق در حال استفاده اند. 

محمدرضا جبار زارع، مدیرعامل شرکت همگام خودرو آسیا

سیستم جامع بهکو، امکان بررسی عملکرد و کنترل بهره وری سازمان را برای ما فراهم نمود .

بهنام مومنی، مدیر مالی شرکت رسول ماشین

قابلیت یکپارچه سازی فرآیندها توسط نرم افزار بهکو بسیار بالاست و با این یکپارچگی که بر اساس شناخت و بهبود فرآیندها بوجود آمده است اطمینان خاطر بالایی را برای ما بوجود آورده است .

اکبر ابراهیمیان، معاون طرح و برنامه گروه صنعتی همگام  

ما پس از تجربه دو انتخاب نامناسب نرم افزاری از شرکتهای داخلی، برای انتخاب گزینه سوم با یک تیم کارشناسی و صرف زمان شش ماهه، شرکتهای مطرح کشور را ارزیابی کردیم و نهایتاً شرکت بهکو را انتخاب نمودیم که خوشبختانه پس از دو سال از استقرار این سیستم نظم بسیار خوبی به کارها داده است .

محمدرضا غمخوار، مدیر بازرگانی گروه صنعتی پیشرو دیزل

قابلیت های بالای ماژول های سیستم جامع بهکو و مدیریت موثر پروژه دلیل موفقیت بهکو در شرکت هسا بوده است.

علیرضا ابراهیمی، مدیر فاوای شرکت هواپیما سازی ایران

تحول و تداوم در بهینه سازی زیرساختهای انفورماتیک برای دستیابی به استراتژی ها و اهداف سازمان اجتناب ناپذیر است .ساختار منسجم و بروز، با تفکر و معماری فرآیندی و گرایش در راستای کاهش و مدیریت ریسکها و هزینه های عملیاتی در کنار دریافت خدمات استقرار تخصصی سبب انتخاب راهکار جامع بهکو در شرکت گلبهار سپاهان شد.

مسعود لقایی، مشاور عالی انفورماتیک و تحول در کسب و کار شرکت گلبهار سپاهان